Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

POČET STRETNUTÍ: na základe dohody

VEK: 3.-4. ročník

CIEĽ: naučiť žiakov efektívne pracovať s prečítaným textom, vyhľadávať nosné informácie, vedieť ich navzájom prepájať, tvoriť si osnovy a poznámky

CENA: 5 eur/žiak – 1 stretnutie

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.