Náš tím

Mgr. Ivana Mikulová

zástupca riaditeľa, psychológ

Mgr. Veronika Křenková

psychológ

Mgr. Romana Sihlovcová

psychológ

Mgr. Denisa Terčová

psychológ

Mgr. Kristína Szabóová

psychológ

Mgr. Sabína Jopčíková

špeciálny pedagóg

Mgr. Daniela Šalagová

špeciálny pedagóg

Mgr. Erika Balážová

špeciálny pedagóg

Mgr. Viktória Matysová

logopéd

Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.

psychológ

Mgr. Veronika Haratíková

terénny sociálny pracovník, biofeedback

Michaela Mičicová

administratíva

Dominika Domanická

administratíva

Alžbeta Móricová

administratíva

PhDr. Jana Haščíková

riaditeľ

Mgr. Ivana Mikulová

zástupca riaditeľa, psychológ

Kristína Matejčíková

vzťahy s verejnosťou a marketing

Pridajte sa k nám!