Programy pre 1. stupeň základnej školy

Ponúkané programy

Lektorkou programov bude odborný zamestnanec SCŠPP. V prípade záujmu o niektorú z ponúkaných aktivít sa môžete kontaktovať na tel. č. 0948 833 430 (Martin), 0944 028 727 (Žilina), 0908 145 622 (Rajec). Radi Vám poskytneme bližšie informácie, resp. dohodneme termín a podmienky realizácie programu na Vašej škole.

Každé dieťa sa môže zúčastniť v jednom školskom roku len jedného programu. Podmienkou jeho zaradenia do programu je podpísanie informovaného súhlasu a rozhodnutia na prácu s dieťaťom.

Záujem o účasť dieťaťa na programe

V prípade záujmu účasti dieťaťa/žiaka na programe je potrebné, aby rodič vypísal žiadosť a rozhodnutie o prijatí.
Bližšie informácie k potrebnej dokumentácii vám radi poskytneme.