Žiadosť o pridelenie asistenta

Požiadajte o odporúčanie  na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Pracovisko Žilina
Pracovisko Martin
Pracovisko Rajec

Formulár pre pridelenie asistenta

  Diagnostikované (celá diagnóza z poslednej správy): Jedná sa o žiaka/žiačku so ŠVVP - žiak/žiačka s ... *

  Na ktoré predmety odporúčate prítomnosť asistenta učiteľa?

  Bariéry, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci asistenta učiteľa *

  Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplnil/a dňa:

  po prerokovaní a odsúhlasení riaditeľom školy

  Vyplnenie súhlasu