Metodické materiály

DYSKALKULIA

dokument na stiahnutie

DYSLÁLIA

dokument na stiahnutie

DYSLEXIA

dokument na stiahnutie

OSOBNOSŤ ŽIAKA

dokument na stiahnutie

PRÁCA S DIEŤAŤOM V MŠ

dokument na stiahnutie

DYSGRAFIA

dokument na stiahnutie

DYSORTOGRAFIA

dokument na stiahnutie

ODPORÚČANIA K ADHD

dokument na stiahnutie

ZAJAKAVOSŤ

dokument na stiahnutie

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.