Terapia hrou

Pri Terapii hrou je hra pre deti prirodzený spôsob komunikácie, tak ako je pre dospelých rozprávanie. V herni sa hračky využívajú ako slová, pričom hra je rečou dieťaťa. Špeciálne hračky deťom umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Mnoho detí prežíva ťažkosti doma, v škole, vo vzťahoch s rovesníkmi. Hra im umožňuje odreagovať sa a zmenšiť citové napätie odohratím rôznych emocionálne náročných situácií, pričom dieťa nachádza svoje vlastné riešenie situácie, je schopné lepšie sa vyrovnať sa s traumatickými alebo nepríjemnými zážitkami.

Postupy terapie

Oblasti, v ktorých sa potvrdila efektívnosť terapie hrou:

traumatizácia, týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa;

problémy s attachmentom;

chronické ochorenie a hospitalizácia;

enuréza a enkopréza;

strach a anxieta; elektívny mutizmus;

poruchy učenia;

poruchy reči;

poruchy príjmu potravy;

poruchy spánku;

psychosomatické problémy

agresívne správanie,

sebapoškodzovanie, týranie zvierat alebo malých detí,

výbuchy zlosti, agresivita, klamanie,

nezrelé správanie, problémy sociálnej prispôsobivosti,

záškoláctvo, problémy s nadväzovaním vzťahov;

traumatizácia, týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa;

problémy s attachmentom;

chronické ochorenie a hospitalizácia;

enuréza a enkopréza;

strach a anxieta; elektívny mutizmus;

poruchy učenia;

poruchy reči;

poruchy príjmu potravy;

poruchy spánku;

psychosomatické problémy

agresívne správanie, sebapoškodzovanie, týranie zvierat alebo malých detí,nezrelé správanie, problémy sociálnej prispôsobivosti, výbuchy zlosti, agresivita, klamanie, záškoláctvo, problémy s nadväzovaním vzťahov;

V priestoroch herne stretnutie terapeuta s dieťaťom trvá 45 min., zvyčajne 1x za týždeň. Stretnutie s rodičom prebieha v iný dohodnutý deň, kedy učíme rodičov základné zručnosti terapie hrou (citlivé počúvanie, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa, terapeutické zadávanie hraníc, budovanie sebavedomia dieťaťa).

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.