Filiálna terapia

Filiálna terapia je možnosť, ako pomôcť rodičom vzťah s deťmi budovať a zároveň využiť jeho terapeutický potenciál, pretože rodič je pre dieťa najvýznamnejšou vzťahovou osobou.

Učí rodičov, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Je to metóda, ktorá priamo zapája rodičov do terapeutického procesu.

Postupy terapie

Táto metóda je vhodná pre široký okruh sociálnych, emocionálnych a behaviorálnych problémov dieťaťa:

  • anxieta , depresia, posttraumatické reakcie, plachosť, problémy v interakcii so súrodencami alebo priateľmi, agresívne správanie, odmietanie pobytu v predškolskom zariadení, pomočovanie a podobne preventívna metóda
  • poskytuje osvojenie efektívnych rodičovských zručností, môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať výchovné pôsobenie
  • zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojimi deťmi
  • zvyšuje citlivosť rodičov k svojim deťom a rodičia sa naučia ako vytvoriť neodsudzujúce, chápajúce a akceptujúce prostredie, v ktorom sa deti cítia dostatočne bezpečne na to, aby preskúmali ďalšie časti svojej osobnosti a iný charakter vzťahu so svojimi rodičmi.
  • posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom

Rodič raz týždenne trávi s vlastným dieťaťom štruktúrované hrové stretnutie v herni za použitia špeciálne vybraných hračiek. Následne sa rodičovi venuje raz týždenne odborník, ktorý spoločne s ním podľa manuálu preberá základné témy, trénuje nové zručnosti.

Filiálna terapia je miestom bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. 

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.