Bezpečná vzťahová väzba Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života Karl Heinz Brisch

Bezpečná vzťahová väzba sa stala ústrednou témou 21. storočia.

Vypracovala: Mgr. Darja Čerpáková

Aktuálne sa čoraz viac kladie dôraz na jej potrebu, vytvorenie a všeobecne prítomnosť vo vývine každého jedného z nás. Rovnako sa sleduje jej vplyv na ďalší všestranný bio-psycho-sociálny vývin jedinca.

Nastávajú otázky: Čo sa stane ak nedôjde k vytvoreniu bezpečnej vzťahovej väzby? Aké iné typy väzieb poznáme? Odkedy sa vytvára vzťah medzi primárnou osobou (matkou), starajúcou sa o dieťa a samotným dieťaťom? Na čo sa ako rodičia máme pri jej vytváraní zamerať? Aký vplyv má na moje dieťa moja vlastná vzťahová väzba, ktorú si prinášam z mojej rodiny? Aká je dôležitosť otca vo vývine dieťaťa a tvorbe vzťahovej väzby?

Na všetky tieto otázky a mnoho iného sa snaží autor v danej publikácii odpovedať. A to zrozumiteľne a konkrétne, tak aby bol dostatočne zrozumiteľný pre každého jedného z nás!

Karl Heniz Brisch v publikácii zdôrazňuje dôležitosť už prenatálneho obdobia, na ktoré sa v minulosti zabúdalo. Dieťa, už pri splodení predstavuje bytosť, ktorá sa vyvíja vplyvom pôsobenia rôznych aspektov. Dokonca už vnútorná nepohoda matky počas tehotenstva môže podmieniť jeho cítenie a vnímanie a následne mať vplyv na tvorbu vzťahovej väzby po pôrode. Autor kladie dôraz na potrebu osvety budúcich rodičov, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú samotné dieťa – to kým je a kým sa stane. Následne zdôrazňuje dôležitosť prvého roku života dieťaťa na jeho ďalšie pôsobenie a vývin.

Autor popisuje význam prežívania matky, prítomnosť otca vo výchove a následne celkovú súčinnosť viacerých faktorov, ktoré sa podieľajú na vytváraní tzv. bezpečnej vzťahovej väzby. Teda pri tvorbe neviditeľného emocionálne puta, spájajúceho dvoch špecifických a jedinečných ľudí. V tomto prípade konkrétne matku (prípadne inú osobu starajúcu o dieťa) a dieťa.

Vzťahová väzba v živote jedinca, a teda nás všetkých, zohráva významnú úlohu. Prostredníctvom vytvorenia bezpečnej vzťahovej väzby sa môže dieťa plnohodnotne a širokospektrálne vyvíjať. Môže získať stabilitu vo svete, istotu vo vzťahoch a najmä istotu v sebe samom. Dieťa sa prostredníctvom vzťahovej väzby dokáže naučiť vnímať svet, orientovať sa v ňom s vedomím, že je to v poriadku a každodenné situácie dokáže prekonať bez väčších ťažkostí. Len vďaka tomu všetkému vie ďalej vytvárať bezpečné vzťahy v živote a cítiť sa vo vzťahoch príjemne.

Vďaka vyššie uvedenému sa môže stať plnohodnotným členom našej spoločnosti a sám prispieť k vytvoreniu ďalšej bezpečnej väzby medzi ním-ako dospelým jedincom a už jeho samotným dieťaťom.

Karl Heinz Brisch v danej publikácii okrem iného zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia bezpečnej vzťahovej väzby pre samotný život. A uvádza jednotlivé prvky, prejavy či vlastnosti rodiča, ktoré môžu k jej vytvoreniu prispieť. Primárne zdôrazňuje úlohu jemnocitu matky-prípadne inej osoby, ktorá sa o dieťa primárne stará. Je dôležité, aby osoba, ktorá sa o dieťa stará prejavila, čo najjemnocitnejšie reakcie v situáciách, a tým správne vnímala a interpretovala signály dieťaťa.

Okrem iného zdôrazňuje potrebu slovnej výmeny. Táto potreba môže na jednej strane pomôcť k postupnému rozvoju reči, no najmä, na druhej strane prispeje dieťaťu k porozumeniu toho, ako sa cíti.

Vďaka tomu, že rodičia hovoria o pocitoch a správaní sa svojho dieťaťa, dávajú mu pocit, že rozumejú ako sa cíti a hovoria mu:

„Som tu pre teba, nech sa cítiš akokoľvek, bezpodmienečne ťa prijímam“.

To je základ toho, aby dieťa nadobudlo pocit bezpečia a istoty v tomto svete, cítilo sa milované také aké je, s pozitívami aj negatívami.

Bezpečná vzťahová väzba predstavuje publikáciu, ktorá Vám poskytne základy a porozumenie toho, čo bezpečná vzťahová väzba je a čo môžete pre jej vytvorenie medzi Vami a dieťaťom urobiť práve

VY- RODIČIA.