Ako stimulovať grafomotoriku

Navštevuje Vaše dieťa prostredie materskej škôlky? Prípadne už ide Vaše dieťa do prvého ročníka základnej školy? Zvažujete, čo všetko by malo vedieť? Stále počúvate aké je dôležité rozvíjať oblasť grafomotoriky, ale vy naozaj neviete, čo grafomotorika je a tým pádom máte problém rozvíjať túto schopnosť u svojho dieťaťa?

Grafomotorika je spojením dvoch slov grafo, čo v preklade znamená písmeno a motorika, čo znamená hybnosť. Voľne by sme to mohli teda preložiť ako súbor pohybových činností, ktoré sú využívanie pri kresbových aktivitách ako je písanie, kreslenie, maľovanie.

Grafomotorika však zahŕňa oveľa viac. Patrí do nej oblasť hrubej motoriky (aktivita ramena a lakťa) aj jemnej motoriky (aktivita prstov a dlane). S oblasťou grafomotoriky súvisí aj:

  • motorika očných pohybov – vizuomotorika, dôležitá pri súhre oka a ruky napr. pri odpisovaní z tabule, prekresľovaní obrázkov, odpise textu a iné.
  • motorika artikulačných orgánov – oromotorika, rozvíjaná najmä prostredníctvom logopedických aktivít.

S rozvojom grafomotoriky súvisí množstvo iných kognitívnych funkcií, ako zrakové a sluchové vnímanie, koncentrácia pozornosti. Z daného dôvodu je dôležité oblasť grafomotoriky rozvíjať a stimulovať už od útleho detstva. Ak neviete ako na to, pripravili sme si pre Vás jednoduchý materiál a aktivity, ktoré pomôžu k stimulácii grafomotoriky hravou formou.