Psychologické služby a terapie

Psychologické služby a terapie sú zamerané na poskytovanie profesionálnej pomoci klientom, ktorí majú psychologické, emocionálne, alebo problémy so správaním. Podstatou týchto služieb a terapií je porozumieť, vyhodnotiť a riešiť tieto problémy s cieľom zlepšiť duševné zdravie a pohodu klienta. To môže zahŕňať zmiernenie symptómov, zlepšenie adaptácie na ťažkosti, zvýšenie sebavedomia a podobne. V našom centre v rámci psychologických služieb ponúkame: odborné poradenstvo, KBT terapiu, terapiu hrou, bilaterálnu integráciu, filiálnu terapiu, biofeedback, CogniPlus.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.