Logopedické služby

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.