POSÚDENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie + správa bez konzultácie ( v prípade záujmu možnosť osobnej konzultácie – viď. cenník)

VEK: 5-6 rokov

CIEĽ: Posúdenie školskej spôsobilosti pomáha zhodnotiť a načasovať správny začiatok zaškolenia. Súčasne umožňuje poznať silné a slabšie stránky dieťaťa v predškolskom veku, zorientovať sa v jeho aktuálnej úrovni vývinu – nie len z hľadiska kognitívneho, ale i emocionálneho a sociálneho vývinu. Počas stretnutia pozorujeme správanie dieťaťa, pracovnú vytrvalosť, pozornosť, procesy myslenia a vnímania, schopnosť zapamätávania, a.i. Výstupom testu školskej spôsobilosti je odporúčanie na zaškolenie, prípadne odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

CENA: 15 eur/ dieťa

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.