PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/ 1 testovacie stretnutie + 1 skupinová konzultácia, v prípade záujmu individuálna spoplatnené konzultácia v poradni ( viď. cenník )

VEK: 8.-9.ročník

CIEĽ: eliminovať riziko nesprávneho výberu profesijnej orientácie a tým zamedziť rozvoju vývinových či emočných ťažkostí, zmapovanie silných a slabých stránok u žiakov

OBSAH: diagnostika profesijných kompetencii, pohovor zameraný na analýzu silných a slabých stránok, hľadanie profesijného zamerania

CENA: 20 eur/žiak – 120 min

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.