POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/ 1 testovacie stretnutie + 1 vyhodnocovacie stretnutie

VEK: 2. – 4. ročník

CIEĽ: včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch učenia a pozornosti, identifikovanie silných a slabých stránok žiakov s cieľom nájsť efektívne kroky k eliminácii možných ťažkostí v učení spojených s narastajúcimi školskými požiadavkami

CENA: 10 eur/žiak

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.