Efektívne učenie

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia + spoplatnená konzultácia v prípade záujmu

VEK: 5.-7. ročník

CIEĽ: skvalitniť proces učenia žiaka cez poznanie osobného štýlu učenia, porozumieť a naučiť sa stratégie efektívneho učenia a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia

OBSAH: aktivity určené na zistenie osobného štýlu učenia, aktivity na spoznanie efektívnych stratégii pri učení, identifikovanie silných a slabých stránok pri učení, diskusia so študentmi

CENA: 5eur/žiak – 1 stretnutie V prípade záujmu je možné pripraviť a zrealizovať skupinový program zameraný na efektívne učenie cudzích jazykov.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.