LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie

VEK: 3-5 rokov

CIEĽ: skríningové vyšetrenie sa zameriava na zisťovanie úrovne jazykovej kompetencie dieťaťa. Krátkymi a jednoduchými úlohami odborník vyšetrí jednotlivé jazykové roviny a určí silné a slabé stránky jazykových schopností dieťaťa.

CENA: 5 eur/dieťa – 1 stretnutie

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.