HRA SO SLOVAMI

POČET STRETNUTÍ: na základe dohody

VEK: 1.ročník

CIEĽ: prepojenie fonematicko- fonologického prístupu pre potreby čítania a písania

CENA: 5 eur/1 žiak – 1 stretnutie

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.