EFEKTÍVNE UČENIE

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/ 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) + 1 vyhodnocovacie stretnutie (individuálne konzultácia výsledkov s každým študentom)

VEK: odporúčame pre 1. – 3. ročník SŠ

CIEĽ: skvalitniť proces učenia študenta cez poznanie osobného štýlu učenia, porozumieť a naučiť sa stratégie efektívneho učenia a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia

CENA: 5€ žiak / 1 sedenie

OBSAH:

aktivity určené na zistenie osobného štýlu učenia,

aktivity na spoznanie efektívnych stratégii pri učení,

identifikovanie silných a slabých stránok pri učení.

aktivity určené na zistenie osobného štýlu učenia,

aktivity na spoznanie efektívnych stratégii pri učení,

identifikovanie silných a slabých stránok pri učení.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.