Poruchy príjmu potravy alebo moderná diéta?

Súčasný moderný život ide ruka v ruke s prezentáciou ideálnej postavy, presadzovaním zdravého životného štýlu, cvičenia pre zdravé telo a podobne. Časopisy, knihy, verejnosť, sociálne siete a mnoho ďalších sú spojené s prezentáciou tohto dokonalého života. Nástrahy spojené so snahou dosiahnuť dokonalú postavu, či žiť zdravý životný štýl predstavujú zvýšené riziko vzniku porúch príjmu potravy. Úzkostné tendencie spojené s nutkavými myšlienkami „nedám si obľúbené jedlo, lebo priberiem“, dnes ráno som sa pri cvičení málo zapotil/a, dám si tréning aj večer“.

Ľudia svoj život s poruchou príjmu potravy často vnímajú, ako zdravý životný štýl.

Spomínané vnímanie, je podporované sociálnym okolím, pretože prezentujú zdravý životný štýl. Poruchy príjmu potravy predstavujú súhrn psychosomatických prejavov, zahŕňajúc úmyselne redukovanie príjmu potravy, nadmerné cvičenie, hladovanie, ale aj prejedanie a následne úmyselné vyprázdňovanie.

Čo je teda potrebné vnímať, aby sa tento zdravý (ochraňujúci) spôsob života nestal zbraňou?

V prípade vzniku poruchy príjmu potravy ide o vážne ochorenie postihujúce organizmus, psychiku aj spoločenský život jedinca. Nie je už čisto klinickou záležitosťou a vyžaduje si okrem pozornosti lekárov a psychológov, aj pozornosť učiteľov a rodičov.

 • Zväčša sa jedná o sekundárny problém. Dôsledok vyústenia niečoho hlbšieho (trauma, nevhodné spôsoby výchovy v rodine , vzťahy , kde sa nehovorí o negatívnych pocitoch, kultúra…)
 • Najčastejšie dievčatá (ženy) v rannej až strednej dospelosti (rizikové sú športy – gymnastika, atletika…)
 • Vznik – pubertálny vek – otázky na postavu, narážky („konečné máš ženskú postavu“) a pod.

MENTÁLNA ANOREXIA

Úmyselné redukovanie hmotnosti (diéty, nadmerné cvičenie, zvracanie, lieky…)
Časté osobnostne tendencie – osobnosti s perfekcionistickými črtami, svedomité, výborné študijné výsledky. Nízke sebahodnotenie a sebaúcta.

Vonkajšie prejavy :

 • Skreslené vnímanie vlastného tela
 • Vtieravé myšlienky na jedlo
 • Výčitky svedomia
 • Sebakritika, viditeľná malnutrícia
 • Posadnutosť chudnutím a obavy z priberania
 • Nadmerné cvičenie
 • Výkonnostná orientácia

Možné dôsledky:

 • Zdravotné, psychické ťažkosti
 • Blokáda na srdci
 • Neplodnosť
 • Vypadávanie vlasov
 • Anémia (chudokrvnosť)
 • Depresia

MENTÁLNA BULÍMIA

Záchvaty prejedania s následným zvracaním.
Časté osobnostné tendencie – nestabilné (záchvatové prejedanie) kompenzujú impulzívne (nadmerné cvičenie, kontrola hmotnosti) tendencie v správaní. Tieto prejavy znižujú sebahodnotenie – pocit zlyhania (znova sa prejem). Prežívajú silné pocity nespokojnosti, neschopnosti…

Vonkajšie prejavy :

 • Užívanie preháňadiel, medikácie za účelom redukcie hmotnosti
 • Strach z priberania
 • Nemusí byť prítomná malnutrícia (podvýživa)
 • Nadmerné cvičenie
 • Snaha o kontrolu vlastného tela

Možné dôsledky:

 • Možnosť sebapoškodzovania
 • Opuchnuté žľazy
 • Reflux (ťažko kontrolovateľný)
 • Cystické ochorenia
 • Riziko rakoviny ústnej dutiny

PSYCHOGÉNNE PREJEDANIE

Často pri ňom nie je pocit hladu, ide o potrebu uvoľnenia v rámci záťažovej situácie.

 • Sprevádzané emóciou, kompenzácia stresu (stresové jedenie)
 • Nekontrolovateľná až nadmerná konzumácia jedla
 • Pocity zlyhania, hanby
 • Možná prítomnosť nadváhy
 • Znechutenie samým/samou sebou
 • Plánované prejedanie

Ďalšie možné typy – (moderné) poruchy príjmu potravy ?

Ortorexia – extrémne zameranie sa na zdravú stravu (neustále zaoberanie sa zdravou výživou)

Bigorexia – trpia ňou skôr chlapci (muži), túžba po dokonalom tele, závislosť na posilňovaní

Drunkorexia – je to zámerné odmietanie stravy, pre plánovanie večernej konzumácie alkoholu (riziko študenti na VŠ, obmedzené financie na život na internáte, časté večierky)

Ako zabrániť rozvoju porúch príjmu potravy?

Pretože vieme, že poruchy príjmu potravy s najväčšou pravdepodobnosťou začínajú v období pubescencie – môžeme začať od maličkostí

 • Rodičia vyhýbajte sa tlakom na výkon svojich deti (dobré známky, snaha byť najlepší v triede a pod…) tlakom na ich dokonalé prejavy správania…
 • Snažte sa nájsť hranicu v zdravom stravovaní doprajte deťom, všetko čo potrebujú (zdravé, sladké, slané, mäso, bielkoviny, obilniny…..) .
 • Samozrejme všetko v rozumnej miere.
 • Dajte deťom možnosť kompromisu, vybrať si medzi jedlami, porciu určuje rodič.
 • V prípade vývinu dieťaťa (z detskej na mužskú a ženskú postavu), vyhnite sa komentárom na telo („už máš správne krivky“, „ty mutuješ“, „už si väčší“ a pod.).
 • Neporovnávajte deti s ostatnými.
 • Ak sa prejavujú príznaky – snažte sa stanoviť denný režim, spoločné stravovanie (rodina, priatelia), porcie dávať spočiatku menšie a častejšie.
 • Nebojte sa otvorenej komunikácie.
 • V prípade výrazných ťažkosti nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc (psychológ, psychiater, terapeut, anabell.cz (občianské združenie založené odborníkmi z rôznych pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a ich blízkymi).

Ďalšie možné dôsledky porúch príjmu potravy:

 • lanugo – jemné chĺpky na koži tváre a trupu pri extrémnom vychudnutí
 • pri hladovaní úbytok mozgovej hmoty (vratný neskôr nevratný)
 • uvoľňovanie zubov z ďasien, kazivosť, poškodenie skloviny
 • amenorea (vymiznutie menštruačného krvácania), neplodnosť (hormonálne poruchy)
 • psychické dopady (strata záujmov, vzťahov, sklon k izolácii, poruchy koncentrácie, pokles psychického výkonu, nedôvera, vzťahovačnosť, depresie, úzkosti,
 • podráždenosť, pocity viny a hanby, samovražedné myšlienky.
 • gastrointenstinálne komplikácie (v dôsledku opakovaného zvracania – smrteľné riziko – rozleptanie pažeráka, porucha pohyblivosti čriev)
 • endokrinné abnormality
 • kardiovaskulárne komplikácie (spomalený tep a znížený tlak krvi, srdcové arytmie (z nedostatku draslíka – straty zvracaním) – smrteľné riziko)
 • neurologické ťažkosti
 • respiračný systém
 • a mnoho ďalších…

Spracovala: Mgr. Jana Mihová, psychologička
Spracované na podkladoch z webináru, Poruchy príjmu potravy, s prednášajúcou Mgr. Vladimírou Osadníkovou (anabell.cz)
Liga za duševné zdravie – Poruchy príjmu potravy (https://dusevnezdravie.sk/library/poruchy-prijmu-potravy/)