Špeciálno-pedagogické korekcie

Výhody terapie

V rámci špeciálno-pedagogických korekcií realizujeme vedenie v rámci pomoci dieťaťa na vstup do školy, ďalej sa zameriavame na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity už v priebehu štúdia na škole, ako je technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, upevňovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

Postupy terapie

Zaradeniu do korekcií predchádza špeciálno – pedagogická diagnostika. Následne si odborník podľa výsledkov dieťaťa nastaví individuálny plán práce s ním, individuálne stretnutia trvajú 30 – 45min raz do týždňa.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.