Logopedická diagnostika

Logopedická diagnostika je proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a identifikáciu komunikačných porúch, najmä tých, ktoré sú spojené s rečou a jazykom. Logopédi na komunikačné poruchy používajú logopedickú diagnostiku na zistenie, či klient má problémy s rečou, jazykom, komunikáciou alebo hlasom. Tento proces je kľúčový pre presné určenie typu a závažnosti komunikačných porúch a následne pre navrhnutie vhodných terapeutických plánov a intervencií . Cieľom logopedickej diagnostiky je zlepšiť komunikačné schopnosti klienta a pomôcť mu dosiahnuť lepšiu kvalitu života prostredníctvom lepšej komunikácie.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.