Individuálna terapia

Výhody terapie

V individuálnej psychoterapii poskytujeme odbornú pomoc deťom v ťažkostiach. Za hlavný zdroj účinnosti individuálnej psychoterapie považujeme dosiahnutie zmeny nežiaduceho prežívania dieťaťa a zlepšenie schopnosti akceptovať seba samého. Dieťa dokáže vyriešiť určité ťažkosti, ale tiež získa nové schopnosti a spôsobilosti, ktoré mu umožnia lepšie zvládať svoje správanie a zvýšiť jeho nezávislosť a samostatnosť.

Postupy terapie

Okruhy ťažkostí:

úzkostné poruchy,

panická porucha,

depresie,

psychosomatické poruchy,

obsedantno-kompulzívne poruchy,

posttraumatické stresové poruchy a

poruchy správania

emočné poruchy so začiatkom v detstve a počas dospievania

úzkostné poruchy,

panická porucha,

depresie,

psychosomatické poruchy,

obsedantno-kompulzívne poruchy,

posttraumatické stresové poruchy a

poruchy správania

emočné poruchy so začiatkom v detstve a počas dospievania

Sedenie trvá približne 50 min a prebieha v dohodnutých – najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách dieťaťa. Pri tejto práci je potrebná spolupráca s rodinou,s ktorou terapeut pracuje podľa potrieb procesu. Cieľom je mnohokrát aj podpora celej rodiny.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.