CogniPlus

Ide o počítačový tréningový program zameraný na zlepšenie pozornostného výkonu, exekutívnych funkcií, pamäte, priestorového vnímania a vizuomotorických funkcií.

Výhodou je, že každý tréning môže byť dieťaťu šitý na mieru, a to tým, že sa presne zameria na vybraté, špecifické deficity dieťaťa. Kým príliš komplexný tréningový program môže viesť skôr k zhoršeniu výkonu, ako k jeho zlepšeniu, CogniPlus umožňuje postupným trénovaním jednotlivých deficitov napokon zlepšiť úroveň celkového výkonu dieťaťa. 

Všetky oblasti, na ktoré sa program zameriava, sa pritom dajú dokázateľne trénovať, a tým aj zlepšovať.

Do pozornostného výkonu dieťaťa patrí mnoho aspektov, ako sústredenie, deľba pozornosti, výdrž pri činnosti, kolísanie pozornosti v čase, selektovanie pôsobiacich stimulov atď. Ak preto chceme, aby bolo dieťa pri učení schopné primerane fungovať, nestačí zlepšovať iba jednu oblasť jeho pozornosti.

Výhodou CogniPlus je práve jeho širšie zameranie. Je dokonca vytvorený tak, aby dokázal pokryť viac deficitov, než len oslabenú pozornosť. Tým je ideálne vyvinutý napr. pre deti s ADHD či ADD, ktoré majú okrem oslabenej pozornosti ťažkosti aj v iných oblastiach, ako napr. v oslabenej inhibičnej kontrole, zníženej schopnosti plánovať a organizovať, v zhoršenej pamäti atď.

Jeden tréning trvá 30 minút, prebieha pomocou počítačového programu a pre dosiahnutie lepšieho účinku sa na ňom zameriava len na 1, max. 2 oblasti. Za účelom progresu v určitej oblasti je vhodné absolvovať tréningy pravidelne a opakovane, ideálne v počte 20 tréningov. Medzi jeho veľké výhody patrí reálny kontext tréningových situácií, automatické prispôsobenie sa klientovej úrovni, pomerne veľký počet úrovní v každej oblasti či možnosť zaznamenávať progres v rámci tréningov.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.