Biofeedback

Metóda, ktorá umožňuje ovládať vlastné mozgové vlny, zjednodušene povedané, je to „práca“ mozgu. Podporuje a urýchľuje procesy zrenia CNS. Tréning pomocou tejto metódy podporuje dozrievanie jednotlivých funkcií a tým znižuje riziko vzniku porúch učenia.

Samotný tréning je nenásilný a hravý, efekt terapie je dlhodobý. Terapia je vhodná pre deti, mládež i dospelých.

EEG Biofeedback kombinuje to podstatné, čo ľudská myseľ potrebuje. Na jednej strane činorodosť, aktivita, hľadanie nových podnetov, učenie, na strane druhej potom uvoľnenie, úľavu, istú lenivosť a pohodlnosť. Mozog pracuje neustále a spontánne. Pomocou špeciálneho programového vybavenia – hravou metódou naučíme mozog pracovať pre vás.

Postupy terapie

Na temeno hlavy a na uši sa pripevnia snímacie elektródy, ktorými sa prenášajú mozgové vlny do počítača. Ten signál zosilní, spracuje a spätnou väzbu podáva klientovi informáciu o tom, ako sa mu darí v každom okamžiku tréningu. Aby bola táto informácia zrozumiteľná a motivujúca, je „preložená“ do podoby videohry, ktorú klient „hrá“ iba pomocou vlastnej sily – myšlienky, bez použitia klávesnice, myši, apod.

Počet tréningov je individuálni, líši sa podľa veku, typu problémov, ich závažnosti, apod. Dĺžka jedného sedenia je 45 minút.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.