Nie mami! Mne sa nechce… logopedické cvičenie

Tak sa to podarilo! Konečne dnes na logopédii povedalo vaše dieťa K!

Odporučila vám logopedička precvičovať práve vyvodenú hlásku každý deň? Ako dieťa namotivovať, aby aspoň chvíľu sústredene a efektívne spolupracovalo? Ako urobiť stereotypné každodenné logopedické cvičenia pre dieťa zaujímavými? Pán Komenský už dávno radil – ŠKOLA HROU ???? Minule sme Vám predstavili aj Oromotorické cvičenia hrou

Ako spojiť učenie so zábavou? – Ukážeme vám ako na to!

10-12 ks zápalkových škatuliek (biela vnútorná časť)

vytlačené obrázky slov, kde sa vyvodená hláska nachádza (ideálne logopedický pracovný list, ktorý vám na precvičenie doma dá vaša pani logopedička), prípadne z iného zdroja

nožnice, lep

motivačná odmena (korálky, drobné mince, malé hračky, niečo sladké a pod.)

chuť tvoriť (samozrejme najlepšie spolu s vaším dieťaťom!)

FOTOPOSTUP

Pri hre všetky škatuľky uložíme na stôl a otočíme obrázkom nahor. Pod niektoré škatuľky uložíme motivačne odmenu (korálky, drobné mince, malé hračky, niečo sladké a pod.). Dieťa otáča jednotlivé škatuľky podľa vlastného výberu – avšak POZOR! Škatuľku môže otočiť iba vtedy, ak obrázok nalepený na škatuľke správne pomenuje (dbáme na správnu výslovnosť hlásky!!)/ak vytvorí vetu, v ktorej sa dané slovo nachádza a pod. Precvičené odložíme. Sem tam samozrejme zažijeme spolu PREKVAPENIE J dieťa zbiera/vyhráva drobnosti uložené pod škatuľkami. A ako nám to krásne ubúda! Všetko sme precvičili a ešte sa aj hráme! Odmenu môžeme obmieňať, vždy niečo iné, zábavné a motivujúce. Hotovo! Domáca úloha aj dnes splnená ????

Vypracovala: Mgr. Sabina Klinovská, špeciálna pedagogička SCŠPP Rajec