Námety na rozvíjanie porozumenia čítaného – Rozprávka o Červenej Čiapočke + pracovné listy

V predošlom článku – Rozvíjanie porozumenia čítaného textu u predškolákov sme hovorili o tom, aké je dôležité pomáhať rozvíjať deťom porozumenie. Čítaním  a prácou s textom môžete u dieťaťa formovať porozumenie prečítaného. Preto vám prinášame v nasledujúcu rozprávku, ktorú si môžete nižšie stiahnuť. Rozprávka o Červenej Čiapočke je doplnená o pracovné listy, rôzne otázky a úlohy, ktoré si môžete spoločne s dieťaťom vypracovať.

Mgr. Nikola Stroková
Špeciálna pedagogička SCŠPP, Martin

Inšpirované knihou Rozprávky pre múdre hlávky –učíme sa s rozprávkou, 1997, ISBN 80-7146-480-5