Kontakty pomoci pre detské obete násilia

Covid-19 je novou situáciou v živote nás všetkých.

Situáciou, ktorá nie je v našich životoch bežná, ktorá v nás vyvoláva nové emócie, myšlienky a predstavy. Stúpa agresivita. Rodiny ostávajú spolu doma, deti nechodia do školy. Situácia, s ktorou sa musí každý nejako popasovať. Rozhovorom so známym, s odborníkom, ktorý je tu pre ľudí aspoň online a iné. Sú medzi nami ale aj takí, ktorí túto možnosť nemajú a musia sa spoliehať sami na seba.

Ide o najzraniteľnejšie bytosti – naše deti.

V prípade potreby môžete kontaktovať organizácie, ktoré sú určené na pomoc druhým.