Grafomotorika + pracovné listy

Rozvoj, oslabenia, vplyv na možný rozvoj porúch učenia, návrhy na pozitívny rozvoj

Grafomotoriku musíme posudzovať veľmi zodpovedne, pretože je citlivým detektorom organicity. Je dôležitým komunikačným kanálom, ukazuje zrelosť mnohých dôležitých oblastí. Je dôležité, aby sme jej venovali zvýšenú pozornosť v predškolskom veku. V dnešnej dobe sa grafomotorika zúžila na vyplňovanie pracovných listov a správny úchop. Je však záležitosťou celého tela a súhrou mnohých oblastí.

Čo je grafomotorika?

Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky. No skôr ako jemnú motoriku si dieťa zdokonaľuje motoriku hrubú. Správna grafomotorika dieťaťa je priamo úmerne závislá od jeho jemnej a hrubej motoriky.

Grafomotorické oslabenia

Čo si všímame u dieťaťa:

 • Držanie tela v sede, pri kreslení, maľovaní, pri hrách…
 • Držanie písacej potreby, posatvenie ruky pri písaní, kreslení…
 • Vizuomotorické schopnosti, rozmiestnenie obrázkov na ploche papiera
 • Tempo práce dieťaťa, detaily kresby, využívanie farieb…

do 3 rokov

 • neskôr napĺňa vývinové miľníky v oblasti hrubej motoriky (napr.: oneskorené lozenie, pretáčanie sa, samostatné sedenie atď),
 • preskakovanie vývinových míľnikov (napr.: preskakuje fázu štvornožkovania),
 • oneskorenie vo vývine reči, ťažkosti s ohybnosťou jazyka a pier (tzv. oromotorikou),
 • ťažkosti s odpliekovaním, ťažkosti s používaním toalety,
 • vyhýba sa hre so stavebnicami, dieliky ukladá hrubou silou.

od 6 rokov

 • pôsobí nemotorne (naráža, zakopáva),
 • dlho mu trvá, kým sa naučí nové pohybové vzorce (napr.: jazda na kolobežke, odrážadle, rozhúpanie sa na hojdačke),
 • pri jedení veľmi špiní, preferuje jedenie rukami,
 • má nesprávny úchop ceruzky, nevie držať nožnice, príbor,
 • preferuje hru s dospelými alebo mladšími deťmi,
 • malý záujem o tzv. imaginatívnu hru (tzv. hra na niečo) alebo má ťažkosti rozvíjať hru,
 • ťažkosti so sebaobsluhou (obliekanie sa, zapínanie gombíkov, atď)

Návrhy na pozitívny rozvoj motoriky

Deti s poruchami učenia a pozornosti vykazujú odchýlky vo vývine. Pozorovaním a skúmaním dokáže odborník spolu s rodičmi a učiteľmi varovné signály včas zachytiť. Prejavujú sa v oblasti jemnej a hrubej motoriky, reči, vnímaní aj v oblasti správania.

Hrubá motorika – sústredte sa na koordináciu pohybov, istotu pri pohybe, zbystrite pri nemotornosti pohybov a nešikovnosti. Pomôcť môže chôdza po rôznych povrchoch, státie na jednej nohe, a podobne.

Jemná motorika – vyskúšajte uvoľňovacie cvičenia; maľovanie prstami, kreslenie na veľký výkres, krúženie zápästím, predlaktím, celou rukou.

Reč – rozvíjajte a korigujte tempo rozprávania, oromotorické schopnosti, rozcvičovanie jazýčka, popisovanie obrázkov, skladanie viet, dokončovanie príbehov a podobne.

Ďalšie činnosti – vystrihovanie z časopisov; tvorba koláží na výkres; dokresľovanie k nalepeným obrázkom; zaviazať oči a hmatom rozpoznávať predmety v rukách; maľovanie šťetcom na veľký výkres; vymýšľanie si príbehov; z hračiek nájsť tie, ktoré sú najmenšie, plastové, modré, žijú v džungli,…

Pripravili sme pre vás aj pracovné listy, ktoré si môžete stiahnuť a inšpirovať sa nimi aj pri tvorbe vlastných pomôcok pre Vaše deti: Grafomotorika – pracovne listy

Správne držanie písacej pomôcky – štipkovité držanie

Palec drží, prostredník podopiera a ukazovák je položený ľahko zhora. Pre toto položenie je možné dieťa motivovať sypaním kuriatkam, čo znamená, že nasypeme zrniečka a kuriatka zobú (deti zdvíhajú ukazovák a napodobňujú zobanie kuriatok).

K nácviku správneho držania je nevyhnutné dieťa vedome viesť už v materskej škole a aj doma – už od chvíle, kedy prvý krát berie do ruky predmety na písanie a kreslenie a začína tak s prvým kreslením, zvyčajne medzi 2 a 4 rokom života dieťaťa.

 

Spracovala: Mgr. Marianna Hurná, špeciálna pedagogička

Zdroje: www.grafomotorikahravo.sk, www.ako spravnepisat.sk , verejne dostupná literatúra