Čo ovplyvňuje ​ pozornosť u detí?

Milí rodičia, v našej poradenskej praxi sa často stretávame s Vašimi požiadavkami na písomné cvičenia či pracovné listy, ktoré by pomohli Vášmu školákovi či predškolákovi s rozvíjaním jeho pozornosti. Pravdou však je, že pozornosť sa dá „zlepšovať“ aj inak, než len pre deti často nudným sedením nad pracovnými listami. Pripravili sme si preto pre Vás niekoľko informácii o tom, čo ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa a ako sa dá pozornosť „zlepšovať“ aj bežnými každodennými činnosťami. ????

Spánok

V dnešnej uponáhľanej dobe si spánok často skracujeme na úkor iných činností. Nedostatok kvalitného spánku u detí ovplyvňuje nielen ich fungovanie v škole, ale môže mať aj výrazný dopad na celkovú kvalitu ich duševného i fyzického zdravia. Pravidelný spánkový režim a dostatočne dlhý spánok, by mal byť preto základom ich každodenného života. Dĺžka spánku sa u deti mení v závislosti od veku. National sleep foundation uvádza, že:​

  • deti predškolského veku (3-5 rokov) by mali v noci späť 11-13 hodín,​
  • deti mladšieho školského veku ​(6-13 r.) 9-11 hodín a ​
  • tínedžeri (14-17 r.) 8-10 hodín. ​

Viac o dopadoch spánku na náš život sa môžete dočítať v publikácii Prečo spíme od doktora M. Walkera alebo na stránkach www.sleepfoundation.org​

Digitálne médiá​

Nadmerné používanie elektronických zariadení, či už pozeranie TV alebo používanie iných elektronických prístrojov poškodzuje u detí schopnosť sústredenia sa. Preto by mal byť denne strávený čas pri týchto zariadeniach časovo limitovaný a nahradený inými pre dieťa prospešnejšími aktivitami. ​
Odporúčaný čas trávený na týchto zariadeniach je pre deti od 2 do 3 rokov 15 minút za prítomnosti rodiča, od 3 do 6 rokov približne 30 minút v prítomnosti rodiča, pre 6 až 10 rokov 40 minút a medzi 10. až 15. rokom 60 minút. Deti do 2 rokov by na digitálnych médiách nemali tráviť žiaden čas (odporúčane časy sa môžu mierne líšiť podľa zdroja, z ktorého čerpáte). ​

Dohodnúť sa na takýchto obmedzeniach s dieťaťom môže byť však pre rodiča veľkou výzvou. Ako na to, sa môžete dozvedieť v publikáciách Krotitelia displejov od Slávky Kubíkovej, či v knihe Digitálna demencia od M. Spitzera. ​

Apropo k téme spánku…Vedeli ste, že svetlo ktoré vyžarujú naše smartphony, tablety či taká televízia ovplyvňujú kvalitu nášho spánku? Odporúča sa preto nepoužívať tieto zariadenia minimálne 1,5 hodiny pred spaním.

Zdravé raňajky

….a nielen raňajky! Často sa môžeme dočítať, že raňajky sa považujú za najdôležitejšie jedlo dňa. Zdravé raňajky môžu u detí kladne ovplyvňovať schopnosť ich koncentrácie a dĺžky sústredenia sa v škole. Zdravé stravovanie súčasne ovplyvňuje u detí nielen ich zdravotný stav ale aj schopnosti poznávania, správanie a výkon v škole. V našich kníhkupectvách nájdete množstvo titulov k danej téme, stačí si len vybrať podľa svojej chuti ????

Pohyb

Hovorí sa, že v zdravom tele, zdravý duch, a toto príslovie dnešné výskumy len potvrdzujú. Šport a hra pozitívne ovplyvňujú vývoj dieťaťa a tým samozrejme aj pozornosť a výkon v škole. Riadené cvičenie však môže deti nudiť, vhodnou alternatívou sú pohybové hry, fyzické a kolektívne športy.

Rutina

Veci, ktoré deti obklopujú sú pre nich často nové a prekvapujúce. Deti tak v každodennom fungovaní môžu strácať pocit istoty, keďže nemajú ešte dostatok skúseností s tým, ako si deň rozplánovať. Úlohou rodiča je preto vytvárať v každodennom fungovaní istú štruktúru – teda približné rozdelenie času na jednotlivé aktivity ako: čas na spánok, jedlo, hru, učenie… Pravidelné a stabilné členenie dňa napomáha dieťaťu, aby sa na očakávanú aktivitu vopred pripravilo a následne sa počas nej aj lepšie sústredilo. Vhodné je preto, učievať sa napr. po príchode zo školy približne v rovnakom čase a na rovnakom mieste. U starších detí je vhodné ich do organizácie tohto času zapojiť a vytvoriť si spoločný plán denných aktivít s vymedzeným časom. Vytvorený plán, si môžete pre lepšiu prehľadnosť aj spoločne znázorniť (graficky) a umiestniť napr. na chladničku.

Hra

Avšak každodenný život detí, by nemal byť naplnený len povinnosťami, ale aj časom vymedzeným pre voľnú hru. Hra je pre deti pri ich vývoji veľmi dôležitá! Hra u detí prispieva nielen k napredovaniu vo vývine, ale aj k rozvíjaniu ich sociálnych vzťahov, osobnosti, fyzickej zdatnosti ako aj psychickej odolnosti. Doprajte preto Vašim deťom aj čas, kedy sa môžu voľne hrať… Ak Vás Vaše dieťa chce do tejto aktivity zapojiť, je to zároveň čas, ktorý môžete stráviť spoločne spolu. Nie je nutné, aby bola hra z Vašej strany organizovaná či inak vedená. Skúste sa pre tentokrát nechať viesť naopak vy. So staršími deťmi, zas môžete tráviť spoločný rodinný čas, hraním spoločných hier podľa vlastného výberu. ​
Ak by ste však chceli nejaké tipy, na jednoduché hry, ktoré môžete hrať aj s najmenšími v kruhu rodiny, a ktoré môžu napomáhať rozvoju pozornosti odporúčame napr. pexeso alebo jeho alternatívu zvukové pexeso, hry ako Brainbox, či kartové hry napr. Double.​

Domáce prostredie​

V neposlednom rade zdravý vývin dieťaťa ovplyvňuje aj rodinné prostredie a atmosféra v ňom. Výskumy ukazujú, že zábavná a pozitívna domáca atmosféra kladne ovplyvňuje aj kognitívny rozvoj, a teda aj schopnosti pozornosti. Určite sami viete, že v dusnej pracovnej atmosfére, sa aj Vám samým horšie pracuje. Skúste preto svoje dieťa pri učení skôr povzbudzovať a pozitívne motivovať, než poukazovať na chyby.

Spracovala: Mgr. Jana Šajtlavová

Použité zdroje:​
​www.sleepfoundation.org​
​Prečo spíme – M. Walker, PhD.​
​Digitálna demencia – M. Spitzer​
​www.codetipotrebuju.sk
​www.who.int