Ako sa hrať s Vaším dieťaťom? Prečo je hra dôležitá?

„Najdôležitejšie obdobie v živote nie je to na univerzite, ale úplne na začiatku: od narodenia do šiestich rokov.“

Maria Montessori

Prečo je hranie dôležité? Ako sa máme hrať?

Hra je prirodzená činnosť v našom živote. Všetky deti bez rozdielu sa rady hrajú. Hra je pre ne nielen vyplnením času a možnosťou zábavy, ale aj časom, kedy sa učia spoznávať svoje okolie, zažívajú rôzne situácie, ktoré obohacujú ich ďalší rozvoj. A čo je rovnako dôležité, hra podporuje naše medziľudské vzťahy, sprevádza človeka počas jeho celého života. Veď aj v dospelosti sa tešíme, ak môžeme stavať snehuliaka, naháňať sa, zahrať si karty, či človeče…

Skúsme si hru rozdeliť podľa veku dieťaťa:

0 – 2 roky → individuálna hra

– dieťa sa hrá samé, hra je prevažne manipulačná, čiže dieťa berie predmety do rúk, dáva si ich do úst, obzerá ich, prekladá v rukách, ukladá, hádže…

2 – 3 roky → paralelná hra

– deti sa ešte nehrajú spolu, ale vedľa seba, dochádza už k vnímaniu partnera vo svojom okolí, vzájomnému sledovaniu sa

3 – 4 roky → asociatívna hra

– obdobie, kedy sa spravidla dieťa dostáva do materskej školy je viazané s hrou, kedy sa už objavujú prvky spolupráce, čiže deti sa hrajú vedľa seba, ale už používajú aj napr. časti hračiek, ktoré má ich sused, dokážu si podať predmet, zapojiť sa do hry

5 a viac rokov → kooperatívna hra

– deti spolupracujú, vytvárajú hrové situácie, hrajú spoločenské hry, hry s dejom (na hasičov, hra na obchod…)

Ako sa však správne s dieťaťom hrať, aby sme pomáhali jeho rozvoju?

Najlepšie pravidlo, ktorým sa pri hre so svojím dieťaťom môžete riadiť je VNÍMAJTE HO. Pozorujte svoje dieťa, počúvajte ho, ono samo Vám najlepšie ukáže, ako sa s ním máte hrať. V dojčenskom období (do 1. roku) pozorujte dieťa, poskytujte mu dostatok podnetov, sledujte, ako s nimi manipuluje. Ono samo vám dá znamenie, že sa mu predmet alebo hračka páči alebo nie, ako rodič vycítite a spozorujete aj malé prejavy radosti alebo plaču na tvári bábätka. Keď sa dieťa vyberie samo skúmať okolitý svet, bude schopné si vyberať jednotlivé podnety aj samostatne. Správne je, ak pri dieťati pomenúvate jednotlivé predmety, rozprávate dieťaťu o nich, nezabúdajte však, že vzhľadom na jeho vek nebude rozumieť dlhým prehovorom, voľte krátke a výstižné slová a vety.

Každé dieťa potrebuje rôzne druhy podnetov pre svoj správny vývin, preto dodávajte dieťaťu predmety s rôznymi tvarmi, veľkosťami, povrchmi. Nezabúdajte však ani na zrakové podnety, čo môžu byť rôzne farebné hračky, hračky s odleskom, zrkadielkami. Vo vývine dieťaťa má svoje cenné miesto aj sluchové vnímanie, počúvame s dieťaťom okolité zvuky, na prechádzke si ukazujeme odkiaľ zaštekal pes, môžeme dieťaťu cinkať o seba lyžičkami alebo hrať na hrnce, pracovať s detskými hudobnými nástrojmi. Pre správny rozvoj podporujeme aj motoriku dieťaťa, či už hrubú alebo jemnú, a to naháňačkami, schovávačkami, navliekaním korálikov, skladaním kociek a množstvom ďalších aktivít.

V neposlednom rade sa prostredníctvom hry rozvíja tvorivosť, fantázia. Detstvo je v tomto čarovným časom, v ktorom vás môže v jednom okamihu uniesť drak a vzápätí zachrániť požiarnik Sam. Podporujme naše deti, počúvajme ich, rozprávajme sa s nimi a nezabúdajme, že prežívajú zázračné obdobie.

„Každé dieťa sa narodí ako umelec. Problém je zostať umelcom, keď vyrastie.“

Pablo Picasso

Zdroje:

Webinár: Spoločenské hry a ich využitie v práci s deťmi a mládežou, doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Detský mozog vysvetlený rodičom – Dr. Álvaro Bilbao
5 pravidel pro správný vývoj řeči – Mgr. Martina Kolmanová (e-book)